PROJELERİMİZ

KALİTE TESADÜF DEĞİLDİR YOĞUN BİR GAYRETİN SONUCUDUR


Anovel Cost Optimization Software

Ergitme yaparken kullandığınız ferroalyaj maliyetlerinizi düşürür. Böylece ergitme reçetenizi hazırlarken kazanmaya başlarsınız. Ergitme işlemi sonunda nihai kimyasal kompozisyon için sonradan ilave edeceğiniz alyaj miktarını önemli oranda azaltarak enerjiden ve zamandan tasarruf eder, ocak için kullandığınız refrakter ömrünüzü uzatırsınız. Minumum ilave miktarlarınız yanma kayıplarınızı da azaltacaktır.Belirli bir kimyasal kompozisyon için hazırladığınız reçetenin en düşük maliyetle yapıldığından emin olursunuz. Minimum ilave miktarıyla daha zahmetsiz bir ergitme operasyonu ortamı hazırlarsınız. Tüm ergitme operasyonlarınızı pratik bir şekilde raporlaybilirsiniz.Ergitme işleminde element oranlarınızı çok daha dar bir aralıkta tutarak malzeme kalitenizi standartlaştırabilirsiniz.Katalog için tıklayınız..

Quenching Control System

Isıl işlem, malzemelere katma değer katan, ticari bir değer kazandıran malzeme üretiminin en kritik süreçlerinden biridir. Bu kritik sürecin en önemli aşaması ise kuşkusuz suverme (Quenching) aşamasıdır. QCS sistemi ile soğutma ortamlarınızı tamamen kontrol altına alarak malzeme kalitenizi standartlaştırabilir, malzemedeki mikroyapısal değişimleri kontrol ederek nihai mekanik özelliklerinizi iyileştirebilir, malzeme kalitenizi artırabilirsiniz. Su verilecek malzemenin kesit kalınlığına ve ısıl işlem fırınlarına yüklenen malzeme miktarına göre havuz suyunun ısı iletimini kontrol altında tutar, böylece nihai mikroyapıyı ve mekanik özelliklerini kontrol altına alabilirsiniz. Su verme hızınızı her ısıl işlem için yeniden dizayn edebilir, kritik geometrideki parçalar için çarpılmayı kontrol altına alarak bu durumu minimize edebilirsiniz.

Ballistic Armor Project

ANOVEL,Malzemelerin alaşımlama, ergitme ve ısıl işlem süreçlerindeki parametrelerine bağlı olarak, yüksek tokluk ve mukavemet yanında yüksek sertleşebilirlik özelliği sağlamak amacıyla BAP (Ballistic Armor Project) Ar-Ge projesini yürütmektedir. Geliştirilecek olan malzeme kinetik penetratörlerin balistik darbe hızına bağlı olarak yeni mekanik özellikler kazanacak, bu özelliği ile farklı uygulama alanları için tek bir malzemenin kullanımını mümkün kılacaktır. Konvansiyonel zırh çeliklerinin üretim aşamaları azaltılacak, daha düşük maliyetle ve yerli imkanlarla savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu zırh çelikleri üretilebilecektir.